Interesse in AWI Connect?
Neem direct contact op met ons Serviceteam +31 318 248 642.

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onder deze verordening krijgen mensen meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen als hun persoonsgegevens worden verwerkt. Hun bestaande privacy rechten worden uitgebreid en er gelden twee nieuwe rechten: het recht op vergetelheid en het recht op dataportabiliteit. Beiden hebben impact op het gebruik van het AWI Connect platform.

*

Recht op vergetelheid
Dit recht houdt in dat organisaties, in een aantal gevallen, persoonsgegevens moeten wissen als een betrokkene (diegene van wie de organisatie gegevens verwerkt) erom vraagt.

Recht op dataportabiliteit
In de AVG heet dit het 'recht om gegevens over te dragen'. Het houdt in dat mensen het recht hebben om de persoonsgegevens te ontvangen die een organisatie van hen heeft.

Aangepaste functionaliteiten in AWI Connect.
De betrokkenen kunnen hun persoonsgegevens niet rechtstreeks bij ons opvragen. Wij maken daarom onze AWI-software geschikt zodat jij aan de vraag van jouw klant kan voldoen. In de release 2018.2 leveren wij de functionaliteiten die nodig zijn om aan de AVG-wetgeving te voldoen uit. Deze release wordt eind mei bij je aangeboden. Wat we aanpassen lees je hierna. 

Recht op vergetelheid en AWI Connect
Bij de verwerking van persoonsgegevens is vanuit AWI-perspectief ANVA de bron van de data. ANVA is momenteel ook bezig haar software geschikt te maken voor de uitbreiding op de wetgeving. AWI Connect synchroniseert de data tussen ANVA en AWI Connect. Wanneer de persoonsgegevens als eerste in AWI Connect worden verwijderd, zal AWI Connect deze per direct weer ophalen uit ANVA. Het proces van verwijderen van persoonsgegevens zal dus in ANVA moeten starten. Wanneer de relatie in ANVA is verwijderd, zal AWI Connect dit constateren bij de import. Met onze AVG-uitbreidingen in de software zullen deze relaties in een lijst geplaatst worden. Vanuit deze lijst kun je ervoor kiezen alle van toepassing zijnde persoonsgegevens in AWI Connect ook te verwijderen. Tevens kun je vanuit deze lijst de betreffende data exporteren voordat je ze verwijderd. Dit geldt niet alleen voor data die AWI Connect vanuit ANVA heeft opgehaald, maar ook voor data die uitsluitend in AWI Connect is vastgelegd. Data van prospects, die uitsluitend in AWI Connect voorkomt, kan direct vanuit AWI Connect verwijderd worden.
Ook de verwijdering van velden in het kader van de AVG-wetgeving (BSN-nummer) uit ANVA-bestanden zal AWI Connect tijdens de import verwerken, inclusief mogelijke historie.

Recht op dataportabiliteit en AWI Connect
AWI maakt het in deze release ook mogelijk om de persoonsgegevens vanuit AWI Connect in een gestructureerde vorm te exporteren. Dit proces kan je zelf uitvoeren. De geëxporteerde data kan jij uitreiken aan jouw klant die hierom heeft gevraagd.

Overige AVG-maatregelen bij AWI
Naast de aanpassingen in onze software zijn er binnen AWI nog andere organisatorische maatregelen genomen, waaronder:
•    samenwerking met een gecertificeerde hostingpartner (ISO/IEC 27001:2013, NEN 7510:2011);
•    24/7 beveiliging van ons pand, onder andere dat niemand ongezien en zonder legitimatie ons pand kan binnentreden;
•    geheimhoudingsverklaring met onze medewerkers.

Vragen?
Mocht je nog vragen hebben over de AVG-wetgeving en AWI Connect dan staan wij je graag te woord. Je kunt daarvoor contact opnemen met Jacco Ursinus via jacco.ursinus@awisoftware.nl, bereikbaar op telefoonnummer 06-43027753.

Interessant voor anderen? Deel het artikel: