Interesse in AWI Connect?
Neem direct contact op met ons Serviceteam +31 318 248 642.

Service Providers en Huisvolmachten zien een steeds belangrijkere taak m.b.t. mid-, front office en eindklant participatie. Producten worden meer en meer gestandaardiseerd waarbij maatwerk en verbreding van het productenpakket naar zakelijk en verzuim tot de focus van de genoemde klantgroep hoort. STP en eindklant participatie zijn zaken waar grote efficiency voordelen mee kunnen worden behaald.


Slimme formulieren in het schade-, acceptatie en klantproces ondersteunen dit, naverrekenen en actief prolongeren zijn zaken waar klantparticipatie en efficiency mee worden bereikt.


FinConnect is sinds enige tijd met AWI bezig deze producten verder vorm te geven, waaronder ook ‘op aanvraag’ formulieren. Daarnaast zijn de afgelopen periode afspraken gemaakt over hosting & support. Een nauwere samenwerking van FinConnect & AWI is nodig om de gezamenlijke klanten continuïteit te blijven bieden. Het producten & diensten pakket van standaard-, maatwerk- en naverrekenproposities vraagt om een gemeenschappelijke oplossing voor de gezamenlijke relaties.


FinConnect werkt binnen AWI Connect als een additionele module. Deze module -AWS, oftewel AWI Smart Forms, is o.a. in het aanvraag- en schadeproces in te zetten. De eerste gezamenlijke relatie ging recent van start met een “snelschadeservicecircuit”, en eind eerste kwartaal staat de uitrol van een geïntegreerde oplossing voor verwerken van ontvangen naverrekeningsformulieren in ANVA gepland.


Over FinConnect
FinConnect is de marktleider in Slimme Formulieren voor Policy Management Systemen (PMS) voor verzekeraars, gevolmachtigd agenten en intermediairs in de Nederlandse verzekeringsbranche.


Over 4insurance
4insurance is marktleider met het softwareplatform AWI Connect op het gebied van een frontoffice oplossingen voor Service Providers, gevolmachtigd agenten, intermediairs en verzekeraars. De software kent een gelaagde distributiestructuur van Service Provider/Huisvolmacht met haar Agenten en Eindklanten en is gekoppeld aan het ANVA administratiepakket.

Interessant voor anderen? Deel het artikel: