AWI Connect

AWI is een frontoffice applicatie voor zowel particuliere als zakelijke verzekeringen. Waarin adviseurs en medewerkers van volmacht bedrijven en/of service providers op alle momenten van de dag gegevens van relaties en polissen kunnen inzien, muteren en royeren. Bovendien kunnen premies vergeleken worden, offertes worden uitgebracht en verzekeringen worden gesloten.

AWI Diensten  →  AWI Connect

AWI Connect

Onze functionaliteiten

AWI biedt meer dan alleen de applicatie. Ook de content, in dit geval de te sluiten verzekeringsproducten, wordt door AWI gebouwd en onderhouden. Deze productcatalogus omvat particuliere en zakelijke schadeverzekeringsproducten, inclusief acceptatierichtlijnen.

Een essentieel uitgangspunt bij de inzet van AWI Connect is de keuze voor standaardisatie. Deze standaardisatie raakt enerzijds de productinrichting, gebaseerd op de AFD-productcatalogus (standaard productinrichting) en anderzijds de hierbij behorende inrichting en te hanteren werkwijzen. AWI tracht bij de ontwikkeling van AWI Connect zoveel mogelijk invulling te geven aan de gezamenlijke functionele wensen van haar gebruikersgroep. De kracht in het aspect samen is substantieel. In gezamenlijkheid kunnen de kantoren krachten en kennis bundelen, synergievoordelen realiseren en gezamenlijk ontwikkelen.

AWI Vergelijken

Snelheid en gemak

Vergelijken

Om een klant goed te kunnen bedienen, is het kunnen aanbieden van meerdere particuliere verzekeringen belangrijk. De producten zijn dusdanig vormgegeven dat met een eenmalige invoer van gegevens meerdere vergelijkingen te maken zijn. Na de keuze zijn er -afhankelijk van het product- nog een aantal extra vragen nodig om een offerte op te kunnen maken. Het berekenen/tariferen van de producten gebeurt op diverse manieren, afhankelijk van de keuze van de Volmacht.

Acceptabel risico of niet

MultiQuote

Voor de zakelijke producten begint het proces bij de selectie van een hoedanigheid. Vanzelfsprekend is bij zakelijke verzekeringen geen sprake van vergelijken. We berekenen een quote (premie). Binnen de functionaliteit ‘MultiQuote’ is het belangrijkste aspect de adviseur inzicht te geven of de opgegeven hoedanigheid ‘acceptabel’ en dus verzekerbaar is. Voor een hoedanigheid waarvan het afgegeven van een quote in eerste instantie niet mogelijk en dit ‘op aanvraag’ gedaan moet worden, is een separaat proces in te richten, via de functionaliteit ‘beoordelen’.

AWI Multiquote
AWI Offreren

Optimaal rendement

Offreren

Wanneer een vergelijking gemaakt is, kan de adviseur van deze vergelijking een of meerdere offertes maken. Dit kan per product of in een pakket. Om deze offertes uit te kunnen brengen, worden in een aantal gevallen nog extra vragen gesteld. Als de offerte niet (direct) geaccepteerd wordt, dan is er de mogelijkheid deze aan te bieden aan een acceptant  van de Volmacht of Service Provider waar de adviseur mee werkt. Deze acceptant kan de offerte beoordelen onder welke condities deze offerte geaccepteerd zou kunnen worden. Dit geldt voor zowel particuliere als zakelijke offertes.

Optimale dienstverlening

Aanvragen

Wanneer een vergelijking gemaakt is, kan de adviseur van deze vergelijking een of meerdere offertes maken of direct de keuze maken een aanvraag door te voeren. Dit kan per product of in een pakket.

Afhankelijk van het product zijn er nog een aantal extra vragen nodig om een aanvraag te kunnen doen. Eventuele clausules en bijzonderheden worden direct kenbaar gemaakt. De laatste stap is het invullen van de slotvragen en enkele relatiegegevens. Na dit te hebben afgerond is het mogelijk dat deze aanvraag volledig STP (automatisch) wordt afgewikkeld. De aanvraag staat dan direct (verwerkt) in ANVA. Vanuit AWI Connect kunnen diverse vervolgactiviteiten geïnitieerd worden die in ANVA worden uitgevoerd, denk hierbij aan het afgeven van de polis en het aanmaken van de factuur.

AWI Aanvragen
AWI Muteren

Optimale efficiency

Muteren

Een verzekeringspolis vraagt onderhoud. Dit onderhoud kan door de klant of door de adviseur geïnitieerd worden. De basis voor de bouw van de huidige AWI Connect applicatie was initieel het kunnen bieden van de functionaliteit ‘muteren’. Hier was enorm veel efficiency te behalen. Uit onderzoek bleek dat een gemiddelde mutatie zo’n 28 minuten in beslag nam om door te voeren. Op dit muteren is fors ingezet waardoor een enorme tijdswinst te behalen is bij het inzetten van AWI Connect. Het is mogelijk de mutatie volledig STP (automatisch) af te wikkelen in ANVA. Vanuit AWI Connect kunnen diverse vervolgactiviteiten geïnitieerd worden die in ANVA worden uitgevoerd om dit mogelijk te maken.

Volledig proces

Royeren

In AWI Connect is het -naast muteren- ook mogelijk een polis te beëindigen. Dit kan zijn het doorhalen van een enkele polis, danwel vanwege het oversluiten van een polis naar een ander verzekeringsproduct, waardoor de initiële polis geen doorgang meer vindt. Het is mogelijk het royement volledig STP (automatisch) af te wikkelen in ANVA. Vanuit AWI Connect kunnen diverse vervolgactiviteiten geïnitieerd worden die in ANVA worden uitgevoerd om dit mogelijk te maken.

AWI Royeren
AWI Beoordelen

Optimale keten

Beoordelen

Wanneer een offerte of aanvraag om een bepaalde reden niet (direct) geaccepteerd kan worden, dan is er de mogelijkheid deze aan te bieden aan een acceptant van de Volmacht of Service Provider. De acceptant kan de offerte beoordelen onder welke condities deze offerte geaccepteerd zou kunnen worden. In dit geval heeft de acceptant mogelijkheden om o.a. clausules toe te voegen en premie componenten te wijzigen. Dit geldt voor zowel particuliere als zakelijke offertes en aanvragen.

Meer weten?

Neem contact met ons op

Gebruiksgemak en efficiëntie. AWI Connect, de beste front- en midoffice software voor de volmachtmarkt.

Wil je niets missen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief van AWI en blijf up-to-date over de laatste ontwikkelingen.