Van Concurrenten naar Partnership

Nieuws  

Van Concurrenten naar Partnership

AWI biedt software om zowel particuliere als zakelijke verzekeringen te kunnen vergelijken, offreren, aanvragen en muteren. AWI streeft naar een zo groot mogelijke efficiëntie, wat met een periodieke scan bij relaties wordt gemeten. Als softwareontwikkelaar biedt AWI meer dan enkel software, omdat relaties ook lid worden van de AWI-community. Binnen deze community worden relevante thema’s bediscussieerd, ervaringen gedeeld en krachten gebundeld op punten die aandacht behoeven in de verdere ontwikkelingen. Vanuit de markt en de AWI-community ontvingen beide partijen steeds vaker de vraag om samen te gaan werken.

Efficiëntie in de waardeketen

Met de lancering van ANVA Hub zagen zowel AWI als ANVA hoe een mogelijke samenwerking tussen beide organisaties meerwaarde voor hun relaties kan bieden en er tegelijkertijd meer efficiëntie en automatisering kan worden bereikt. ANVA Hub verbindt alle spelers in de financiële branche met elkaar, laat data op één centrale plek samenkomen en legt bijbehorende informatie daar vast. Door dit nieuwe platform is op sommige gebieden overlap ontstaan met de oplossingen van AWI. Zo hebben beiden bijvoorbeeld apart van elkaar dezelfde samenwerkingspartners aangesloten, waardoor een partner zowel met ANVA Hub als met AWI Connect moet koppelen. Hier kunnen beide bedrijven de krachten bundelen en samen optrekken. De focus van AWI lag op integratie met ANVA Backoffice. Met de samenwerking kijken beide bedrijven naar integratie met het ANVA Hub-platform.

Directe voordelen voor gebruikers

Door dit besef en de steeds grotere vraag vanuit hun relaties zijn beide bedrijven sinds medio dit jaar met elkaar in gesprek om te kijken hoe zij de oplossingen dichter bij elkaar kunnen brengen en elkaar kunnen versterken. Zo hebben ze bijvoorbeeld afgelopen jaren afzonderlijk van elkaar een eigen productbibliotheek ontwikkeld om verzekeringen te vergelijken, offreren, af te sluiten en te muteren.

Waar ANVA echter de focus heeft gelegd op particuliere verzekeringsproducten, focust AWI zich juist op de ontsluiting van zakelijke verzekeringsproducten. Waar ANVA zich volop inzet voor standaardisatie en uniform ingerichte producten voor de volmachtmarkt, richt AWI zich met name op maatwerk en de adviesmarkt. Hét voordeel is dat AWI en ANVA samen processen naadloos op elkaar aan kunnen sluiten en een totaaloplossing kunnen bieden. Deze efficiëntie en minimalisering van fouten door handmatig werk levert gebruikers directe verbetering van klanttevredenheid, kostenbesparingen en grote voordelen op het gebied van compliancy. Zowel de kartrekkers binnen ANVA als AWI zijn er van overtuigd dat een samenwerking van grote toegevoegde waarde kan zijn voor de verzekeringsbranche en haar relaties.

Concretiseren van klantwensen

Sinds het persbericht van augustus 2020 worden er gesprekken over de concrete samenwerking, strategische invulling en aanpak gevoerd. Hoe verder het traject zich vormt, hoe concreter de plannen worden. Hoewel ANVA en AWI nog niet precies weten hoe de samenwerking in de praktijk uit zal pakken, hebben ze er bewust voor gekozen om al in een vroegtijdig stadium over de samenwerking te communiceren, zodat (potentiële) klanten ervan op de hoogte zijn dat beide partijen samen optrekken. Dit maakt het mogelijk om al met enkele klanten samen om tafel te zitten en bij concrete behoeftes de ontstane mogelijkheden zo goed mogelijk invulling te geven.

Gebruiksgemak en efficiëntie. AWI Connect, de beste front- en midoffice software voor de volmachtmarkt.

Wil je niets missen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief van AWI en blijf up-to-date over de laatste ontwikkelingen.