Infofolio overgenomen door DDi en 4insurance

Nieuws  

Infofolio overgenomen door DDi en 4insurance

De alliantie DDi en 4insurance (AWI en Differ Solutions) neemt per direct Infofolio over. Infofolio beschikt over zeer uitgebreide en hoogwaardige data op het gebied van vastgoed en risico in Nederland. Voor de schadeverzekeraars, gevolmachtigd agenten, serviceproviders en vergelijkers levert zij actuele herbouw- en inboedelwaarden. Deze waarden zijn gebaseerd op objectieve econometrische modellen en geschikt voor woningen, zakelijke panden en VVE’s.

Quote Thom Menssink, directeur van de alliantie:

“Met deze overname zetten we een nieuwe stap in het versterken van onze gezamenlijke proposities. Deze overname is passend bij de strategie van DDi en 4insurance en complementair aan de dienstverlening die door beide bedrijven wordt geboden. Door data te verwerken tot informatie, creëren we een palet aan diensten die het werk van verzekeraars en intermediairs verder digitaliseert en vereenvoudigt. Een goed voorbeeld is de integratie van Infofolio in de AWI Connect applicatie, waarbij herbouwwaarden en inboedelwaarden direct kunnen worden opgehaald.”

Infofolio, DDi en 4insurance vormen met elkaar een nieuwe alliantie dat zich volledig richt op de verzekeringsmarkt. Binnen alle kerndomeinen (advies, acceptatie, administratie, schade en finance) van het verzekerings- en intermediairbedrijf wordt software en services geleverd die bijdragen aan versnelde en betere afwikkeling van diverse verzekeringsprocessen. Samen bedienen de bedrijven met hun softwareoplossingen een groot deel van de intermediair- en verzekeringsbedrijven.

Quote Paul Hijmans, directeur van de alliantie:

“De dienstverlening van Infofolio, 4insurance en DDi gaat ongewijzigd door. Tegelijkertijd zien we volop kansen en mogelijkheden nieuwe oplossingen te realiseren voor het intermediair en verzekeringsbedrijf. Zo bouwen en onderhouden we voor steeds meer verzekeraars en volmachten Product Engines in samenwerking met ANVA via Insurance Product Content. Voor onze eigen oplossingen en voor andere dienstverleners, frontoffice leveranciers en systeemhuizen. Ditzelfde geldt ook voor de data die we via Infofolio leveren. Door de modellen te verbeteren en te verrijken met meer specifieke data, kunnen we voorspellen wat de herbouwwaarde is van bijvoorbeeld een complete VVE. Ditzelfde geldt voor het woningenbezit van woningcorporaties. Verzekeraars, volmachten en serviceproviders kunnen daarmee snel inspelen op aanvragen van deze organisaties.”

Niet alleen vanuit onze eigen proposities blijven we werken aan innovaties en nieuwe mogelijkheden. We hebben voor onszelf een duidelijke route uitgestippeld waarbij groei en innovatie centraal staat. Met een focus op samenwerking in de gehele keten. Integraties op de infrastructuur bij verzekeraars, volmachten en het intermediairbedrijf is een belangrijk uitgangspunt bij onze verdere groei- en ontwikkelplannen.

Over 4insurance

Met de oplossingen van AWI Connect en Differ Solutions biedt 4insurance frontoffice-applicaties waarin adviseurs en medewerkers van volmacht bedrijven en/of serviceproviders op alle momenten van de dag gegevens van relaties en polissen kunnen inzien, muteren en royeren. Bovendien kunnen premies vergeleken worden, offertes worden uitgebracht en verzekeringen worden gesloten. Via online klantmappen kunnen deze gegevens worden gedeeld met hun eindklanten.

www.awisoftware.nl www.differsolutions.nl

Over DDi

DDi biedt met haar Robotic Process Automation Platform een low code/no code platform, volledig gericht op de werkprocessen, informatieverwerking en IT-infrastructuur in de verzekeringsbranche. Intelligente verwerking van verzekeringsdata bespaart financiële dienstverleners tijd en draagt bij aan een verbeterde compliance.

www.ddi.nl

Gebruiksgemak en efficiëntie. AWI Connect, de beste front- en midoffice software voor de volmachtmarkt.

Wil je niets missen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief van AWI en blijf up-to-date over de laatste ontwikkelingen.