Producten Engine

Met de AWI Producten Engine kunnen tarieven en acceptatieregels worden ontwikkeld die inzetbaar zijn voor back- en frontoffice applicaties. Meerdere dialogen zijn hierop mogelijk, zodat het voor iedere gebruiker in het verzekeringskanaal kan worden ingezet. Van particuliere eindklant tot acceptant.

 • Hoge prestatie
 • Koppelingen 4iCore
 • 24/7 beschikbaar
 • SUIV
 • VPI Compliant
 • Betrouwbaar

Over Producten Engine

AWI heeft op haar platform koppelingen met diverse partijen en databronnen die via de module 4iCore ontsloten kunnen worden voor de product engines. Hierdoor is er geen dubbel onderhoud nodig en zijn extra kosten voor de branche uitgesloten. Alle engines houden bij bouw direct rekening met de SUIV (Stichting Uniforme Volmachtketen). Er is een nauwe samenwerking met de stichting.

icon

Geavanceerd systeem

De ontwikkeling is modulair. Hierdoor is onderhoud controleerbaar en is versiebeheer mogelijk. De engines worden ontwikkeld in een geavanceerd systeem. Acceptatieregels kunnen op verschillende plaatsen in het offerte, aanvraag en afsluitproces worden ingezet. Dit is volledig afhankelijk van de toepassing.

icon

Continue ontwikkeling

De engines voldoen aan de laatste marktstandaarden en zijn 24/7 beschikbaar. Binnen AWI is jarenlange kennis van de ontwikkeling van engines - de bedenker van ATOSI en aanjagers van VPI & Market Scan zijn in ons midden - beschikbaar met een bewezen trackrecord in verzekeringsland.

icon

Hoogste securityeisen

Er wordt voldaan aan de hoogste security eisen zodat de ketenintegratie en regelgeving is gewaarborgd en er hoge prestaties geleverd worden. Je moet hier denken aan Softwareborg (IT-notariaat), een 3 partijen overeenkomst in verband met de continuïteit en de eisen rondom uitbesteding door DNB & AFM.

Uw voordeel

AWI Software denkt mee in praktische oplossingen en de doorontwikkeling van engines. Ieder jaar leggen we de lat hoger.

Volmachten
 • Tarieven ontsloten vanuit uw eigen ANVA backoffice systeem die we beschikbaar maken voor uw frontoffice oplossingen
 • Direct aanpasbaar
 • Eigen tarieven ontwikkelen en daarna beschikbaar voor al uw applicaties
 • Geen premie verschillen in het proces
 • Meerdere processen ondersteunen van prolongatie, mutaties tot overvoer
 • Alle tarieven, acceptatieregels, clausules en voorwaarden ontsloten en direct beschikbaar voor uw applicaties
 • Volledige integratie in AWI Connect van front-end eindklant tot back-end inclusief alle ondersteunde processen in de keten
 • Rekening houdend met UIV & AFD
Verzekeraars
 • VPI compliant (gebaseerd op de SIVI standaarden)
 • Direct aanpasbaar
 • Vastlegging door middel van versiebeheer waarbij ‘historische’ tarieven beschikbaar blijven
 • Security eisen, hosting en certificering geregeld en gecontroleerd door SVC
 • Inzage en beheermogelijkheden van de eigen engines
 • Doorontwikkeling engines t.b.v. verzekeringsbranche voor efficiëntie in de keten
 • Rekening houdend met UIV & AFD

4iCore

AWI Software heeft op haar platform koppelingen met diverse partijen en databronnen die via de 4iCore ontsloten kunnen worden voor de producten engines. Hiermee geen sprake van dubbelonderhoud of extra kosten voor de branche. De 4iCore is ontwikkeld om centraal alle koppelingen met externe partijen en databronnen vast te leggen. Daardoor hoeft er niks dubbel ontwikkeld te worden. Hiermee wordt ook voldaan aan alle security en performance eisen van onze partners en relaties.