Service Provider functionaliteiten

Bekijk hier alle Service Provider functionaliteiten toelichtingen. 

Voor wie →  Service Provider   Service Provider functionaliteiten

Voordelen

Functionaliteiten toelichting

 • Inzicht in agendapunten
 • Contactmomenten in het klantdossier
 • Alerts op openstaande taken, per relatie, polis, pakket of schade
 • Overzicht op werkstromen

AWI Connect verschaft inzicht in agendapunten en contactmomenten, inclusief memovelden op alle niveaus. Dit kan niet alleen per relatie maar ook voor een hele afdeling of portefeuille. Zo heb je altijd een overzicht van de werkzaamheden, weet je wie aan zet is. AWI Connect wijst gebruikers op openstaande taken, per relatie, polis, pakket en/of schade. En contactmomenten worden overzichtelijk vastgelegd: een geruststellende gedachte qua dossiervorming.

Met de functionaliteit Agenda’s en Contacten heb je dé tool in handen om processen van de voorkant naar de backoffice gestructureerd en efficiënt te laten verlopen.

 • Nu ook zakelijke producten
 • Complete ondernemerspakketten
 • Relatiegegevens mee naar ATOSI
 • Offerte via AWI Connect
 • ATOSI-producten in backoffice

Vanuit AWI Connect is het mogelijk zakelijke producten met de ATOSI-software van MarketScan te berekenen. Het gaat hier om complete ondernemerspakketten. AWI Connect neemt relatiegegevens mee naar ATOSI. Daar wordt de berekening gemaakt, waarna via AWI Connect de offerte volgt.

De in ATOSI gesloten zakelijke producten komen in AWI Connect terecht en daarmee ook in de backoffice.

 • Duidelijk in advies
 • Reden(en) wel/niet accepteren zichtbaar
 • Geen onnodige offertes
 • Directe communicatie met commercie
 • Beslissingen traceerbaar

Je wilt een klant al tijdens het offertetraject een duidelijk advies kunnen geven. Je wilt daarbij inzicht in de reden(en) voor het wel of niet accepteren van de aanvraag. In AWI Connect is dit direct zichtbaar en afgestemd met de acceptatieregels van de maatschappij. Zo voorkom je offertes voor producten die niet te sluiten zijn.

AWI Connect Beoordelen ondersteunt het acceptatieproces. Adviseur en commerciële medewerker kunnen direct communiceren (inclusief audit trail). Beslissingen zijn altijd traceerbaar. Dat voorkomt verrassingen achteraf. De functionaliteit Beoordelen is naadloos geïntegreerd met de functionaliteit Straight Through Processing.

 • Je eigen dashboard
 • Zelf aan te passen
 • Alle relevante info in één overzicht
 • Bibliotheek met widgets
 • AM Nieuws
 • Meest recente relaties

Als tussenpersoon of acceptant komt u bij AWI Connect binnen op uw eigen dashboard. De inrichting ervan is aangepast op de specifieke wensen van u als gebruiker. U kunt dit zelf verder uitbreiden en aanpassen.

Met de functionaliteit Dashboard heeft u één overzicht van de voor u relevante informatie. Dit kan de opbouw van uw portefeuille zijn, maar ook een overzicht van de nieuwste klanten of transacties naar de backoffice. Een andere optie is het laatste branchenieuws van AM. AWI Connect bevat een bibliotheek vol met widgets. Op uw verzoek ontwikkelen wij specifieke widgets en voegen wij deze toe aan de bibliotheek.

 • Klantcontact centraal
 • Correspondentie inzichtelijk
 • Alle relevante formulieren
 • Brieven en mails
 • Optie tot eigen uploads

Binnen AWI Connect staat klantcontact centraal. U kunt zo veel mogelijk informatie ter beschikking stellen aan de klant, de tussenpersoon en/of de acceptant. Dit geldt ook voor de correspondentie tussen de diverse partijen.

De functionaliteit Dossier maakt alle relevante formulieren inzichtelijk, aangevuld met correspondentie vanuit de backoffice. Polisbladen, groene kaarten, brieven, nota’s en overzichten kunt u aanvullen met Word-brieven die in het backoffice-dossier zijn opgeslagen. Daarbovenop kunt u er zelf bestanden aan toevoegen door deze te uploaden in het AWI Connect klantdossier.

 • Invoer elders lopende polissen
 • Samen op één polisoverzicht
 • Ter registratie en informatie
 • Buiten de backoffice om
 • Naar wens in te richten
 • Witte vlekken in kaart

Voor een compleet klantbeeld kan AWI Connect ook de polissen tonen die bij andere partijen lopen. De tussenpersoon kan deze polissen in AWI Connect invoeren. De externe polissen blijven buiten het backofficesysteem: ze zijn alleen bedoeld ter registratie en informatie. Deze polissen worden ook getoond op het polisoverzicht (in PDF) of in het klantportaal. Dit brengt eventuele witte vlekken snel in kaart.

De inrichting van de externe polissen kan volledig naar wens worden uitgevoerd.

 • De financiële stand van zaken
 • Facturen en rekening-courant
 • Prolongatie-borderellen
 • Administratie up-to-date

Financiële afspraken zijn er niet alleen met de klant, maar bijvoorbeeld ook met uw tussenpersonen. Met AWI Connect zijn de laatste financiële gegevens inzichtelijk en in balans.

De functionaliteit Financieel houdt de laatste financiële gegevens altijd up-to-date. Tussenpersonen kunnen deze ook inzien. U hoeft dus geen overzichten meer te verstrekken van bijvoorbeeld de rekening-courant (per periode en per tussenpersoon), prolongatieborderellen, boekingsoverzichten of openstaande en betaalde facturen.

 • Eenvoudig herbouw en inboedelgegevens ophalen uit Adresscan Webservice
 • Zowel inboedel- als opstalverzekeringen
 • In minder tijd meer data met een betere kwaliteit

Voor het berekenen van een inboedel- of opstalpolis zijn er veel gegevens nodig. Zo moet u de waarde van het huis weten, maar ook uit welke bouwmaterialen dit bestaat. De meeste van deze gegevens zijn wel ergens beschikbaar. Het zelf opzoeken kost echter tijd en kwaliteit.

Binnen AWI Connect worden op basis van de adresgegevens direct de benodigde waarden uit Infofolio opgehaald. U kunt vervolgens controleren of de gegevens kloppen en deze automatisch in laten vullen. Zo bent u slechts enkele klikken verwijderd van een premieberekening.

 • Klantsituatie in één oogopslag
 • Direct doorklikken
 • Polissen en pakketten
 • Lopende schadedossiers
 • Laatste contactmomenten
 • Tijdelijke alerts

Vanuit het zoeken naar een klant komt de gebruiker in het klantbeeld. AWI Connect laat de klantsituatie in één oogopslag zien: algemene relatiegegevens, openstaande taken, lopende pakketten en polissen, schadedossiers, facturen en de laatste contactmomenten.

Vanuit de functionaliteit Klantbeeld kunt u direct doorklikken naar het betreffende item of een proces starten. Ook kunt u meldingen (tijdelijk) laten weergeven, zodat anderen direct op de hoogte zijn van de klantsituatie.

 • Toegang tot externe applicaties
 • Zonder extra inlog
 • Standaard of optioneel
 • Meer mogelijkheden

AWI Connect koppelt met applicaties die het platform nog beter laten functioneren en meer mogelijkheden bieden. U kunt eenvoudig een uitstapje maken. Vaak zonder dat u het merkt wordt een externe applicatie gebruikt. U hoeft dus ook niet meer dan één keer in te loggen.

Sommige koppelingen zijn standaard in AWI Connect opgenomen, andere koppelingen zijn optioneel af te nemen.

 • AWI Connect ABZ: autogegevens via Audascan, FISH-checks en VPI-tariferen
 • AWI Connect Webservices: ophalen van adresgegevens
 • AWI Connect PlanetPress: zelf rapporten beheren
 • AWI Connect DDi: documenten ophalen uit of exporteren naar DDi
 • AWI Connect FinConnect: slimme formulieren
 • AWI Connect Externe aanvragen: vanuit externe webapplicaties (via XML-koppeling)
 • AWI Connect CTI: vanuit telefooncentrale de opgevraagde relatie in AWI Connect openen
 • AWI Connect Rolls: autogegevens ophalen en tariferen plus vergelijken op premie én voorwaarden
 • AWI Connect ATOSI: zakelijke producten berekenen, offreren en sluiten
 • AWI Connect Infofolio: opstal-en inboedelwaarde ophalen uit Adresscan Webservice
 • AWI Connect CED Connect: volledige integratie schadeafhandeling 
 • Bedragen of percentages
 • Per product of dekking
 • Te maximeren per gebruiker
 • Collectiviteiten
 • Commerciële treden
 • Zelf in te richten

AWI Connect kan kortingen en toeslagen registreren. Dit kunnen bedragen en percentages zijn, die op een product of dekking worden verleend. U kunt ook gebruik maken van collectiviteiten of commerciële treden.

Bedragen, percentages, collectiviteiten en commerciële treden zijn in te stellen en te maximeren per gebruiker, tussenpersoon en product/dekking. Met behulp van de beheertool van AWI Connect kunt u de inrichting helemaal zelf uitvoeren.

 • Overzichten per relatie, polis en premie
 • Conversie van offerte naar polis
 • Per tussenpersoon of label
 • Zie waar de kansen liggen
 • Stuur op feiten

Weet u waar uw relaties zich precies bevinden? Waar de meeste premie vandaan komt? Hoeveel offertes daadwerkelijk worden omgezet naar een polis? AWI Connect Managementinformatie geeft deze antwoorden. Zo kunt u visueel maken waar de kansen liggen!

Met de functionaliteit Managementinformatie bent u altijd op de hoogte van de cijfers. U draait moeiteloos overzichten uit van polissen, premies en toprelaties, met bijvoorbeeld specificaties per tussenpersoon. Op basis van deze actuele informatie kunt u (bij)sturen!

 • Mandaatinformatie bij aanvragen en mutaties
 • Automatische incasso
 • Inclusief bestaande mandaten
 • Compliant aan SEPA-wetgeving

Met de komst van de SEPA-wetgeving is het noodzakelijk geworden om bij elke automatische incasso mandaatinformatie te bewaren. AWI Connect neemt de verwerking ervan mee, bij volledige STP-verwerking van aanvragen en mutaties én houdt hierbij rekening met reeds bestaande mandaten.

 • Klant kan slotvragen invullen
 • Tijdens de aanvraag
 • Link in offerte- of aanvraagdocument
 • Niet wachten op papier
 • Geen dubbele invoer

Tijdens de aanvraag door de tussenpersoon of accountmanager kunnen in AWI Connect de slotvragen worden ingevuld. Het offerte- of aanvraagdocument kan een link bevatten, waarmee de klant de slotvragen zelf kan openen en invullen. U hoeft dus niet op het papieren aanvraagformulier te wachten en deze zelf digitaal over te nemen.

 • Invoer en mutaties
 • Provinciale polissen
 • Format zelf bepalen
 • Premieberekeningen
 • Acceptatie en prolongatie in de backoffice

Binnen AWI Connect kunt u provinciale polissen registeren. Het gaat om invoer, mutaties en royement. Premieberekeningen, acceptatie en prolongatie vinden plaats in het backofficesysteem. Het format voor een provinciale polis kunt u helemaal zelf bepalen.

 • Polissen provisieloos sluiten
 • Transparantie voor de klant
 • Klant ziet ingeleverde provisie
 • Premieberekeningen blijven kloppend

AWI Connect beschikt over de mogelijkheid om polissen provisieloos te sluiten. Premieberekeningen blijven kloppend: de brutopremie blijft gehandhaafd, ook als deze via VPI wordt berekend.

De functionaliteit Provisieloos biedt transparantie voor uw klant. Die ziet de retourprovisie. Verder heeft u de mogelijkheid om aan de polis(sen) een service abonnement naar wens te koppelen.

 • Direct agentprovisie toepassen op offertes
 • Transparantie voor de klant
 • Gemakkelijk te herrekenen

Als Serviceprovider wilt u een klant tijdens het offerteproces direct duidelijk inzicht geven in de kosten. Uw provisiekosten zijn hier een onderdeel van. In AWI Connect is het direct mogelijk om het percentage dat de tussenpersoon ontvangt zelf in te regelen en op de offerte mee te geven.

Door de schuif te slepen naar het gewenste percentage, wordt het incassobedrag automatisch en direct berekend. Deze functionaliteit is verweven in de premievergelijking, maar ook in het sluiten van losse polissen.

 •  Aanvragen en/of mutaties direct verwerkt in backoffice
 • Output wordt automatisch klaargezet voor verwerking
 • Verkorte doorlooptijd
 • Geen handmatige handelingen waardoor minder fouten
 • Lagere transactiekosten

Aanvragen en mutaties in AWI Connect kunnen direct doorgestuurd worden naar ANVA. Zij worden direct verwerkt zonder tussenkomst van een acceptant. De output (bijvoorbeeld in de vorm van een polis) wordt automatisch klaargezet in de backoffice voor verdere verwerking.

Per product kan er gekozen worden om deze met behulp van Straight Through Processing (STP) verwerkt te laten worden. Gefaseerde overgang is hierdoor mogelijk. Onze consultants kunnen dit direct voor u regelen.

AWI Connect Straight Through Processing geeft optimaal rendement in combinatie met de functionaliteit AWI Connect Beoordelen. De module zorgt voor minder werkzaamheden, snellere afhandeling met minder risico op fouten. Kortom kostenbesparing.

 • Vergelijken op premie én voorwaarden
 • Beter advies voor de klant
 • Geen dubbele invoer meer
 • Waardering in sterren

AWI Connect kan producten niet alleen op premie vergelijken, maar via een Rolls-koppeling ook op de voorwaarden. Als gebruiker bent u hiermee verlost van dubbele invoer. Bovendien levert het klanten een nog beter advies op. Ook is het mogelijk om voertuiggegevens op te halen met behulp van deze koppeling.

Productvergelijking
Je start de productvergelijking op basis van de premie, met de VPI-rekenbox, Rolls of met een backofficetarief. Aan elk product onderdeel wordt een waardering toegekend: maximaal vijf sterren. Er volgt een selectie van maximaal drie producten. Deze ondergaan op basis van de Rolls gegevens een vergelijking op voorwaarden. Daarbij kunt u met één klik op specifieke onderwerpen zoeken of u sorteert zelf op een onderwerp. De klant kan vervolgens kiezen voor het product dat het beste bij diens wensen past.

Ophalen voertuiggegevens
In AWI Connect is het mogelijk om gegevens van voertuigen zoals personenauto’s, bestelauto’s, motoren en caravans op te halen. 
Rolls levert de voertuigdata van Autotelex, deze data is de standaard in de markt. Deze koppeling beschikt ook over de kenteken-meldcode controle zodat er geen voertuigen met ontbrekende of onjuiste meldcode kunnen worden doorgezet naar de backoffice. 

 • Slim alert-systeem
 • Zicht op openstaande actiepunten
 • Geen taak wordt vergeten
 • Efficiënte processen
 • Hogere klantbeleving

Via een slim alert-systeem toont AWI Connect openstaande actiepunten en alerts aan de adviseur en de backoffice. Hierdoor wordt er geen vraag of mijlpaal van de klant vergeten. Na afronding verdwijnt de taak automatisch uit de lijst.

Met de functionaliteit Takenlijst heeft u zicht op de lopende actiepunten bij uw afdeling én bij uw relatie. De processen tussen klant, adviseur en backoffice verlopen zo efficiënter. Bovendien zorgt het voor een verbeterde klantbeleving en klanttevredenheid. 

Meer weten?

Neem contact met ons op

Gebruiksgemak en efficiëntie. AWI Connect, de beste front- en midoffice software voor de volmachtmarkt.

Wil je niets missen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief van AWI en blijf up-to-date over de laatste ontwikkelingen.